Strona główna > Produkty > KMP

K M P 

inhibitor do kąpieli wodnych, stosowanych w procesie hartowania stali

  Dodatek inhibitora KMP do kąpieli wodnej w ilości 0,8 - 1,0 %, zapobiega rdzewieniu hartowanych przedmiotów jak również zabezpiecza wanny hartownicze przed korozją powstającą w wyniku korozyjnego oddziaływania wody na obudowę wanny wykonanej ze stali węglowej.
  Oprócz działania ochronnego przed korozją, inhibitor KMP wpływa na poprawę równomierności chłodzenia kąpieli w porównaniu do chłodzenia w czystej wodzie, co zmniejsza możliwość występowania miękkich plam i związanych z tym powstawaniem pęknięć hartowniczych i odkształceń.
  Inhibitor KMP może być również z powodzeniem stosowany w wodnych układach zamkniętych, przeznaczonych do chłodzenia wanien hartowniczych itp.

Efekty ekonomiczne wynikające ze stosowania inhibitora KMP

- zwiększenie trwałości wanien hartowniczych i układów chłodzących,
- poprawa własności mechanicznych obrabianych cieplnie części maszyn i narzędzi,
- zmniejszenie kosztów przygotowania powierzchni hartowanych przedmiotów
  w przypadku stosowania dalszych zabiegów obróbki galwanicznej lub malowania.

Własności fizykochemiczne:

Postać proszek
Barwa kremowa
Zapach bez zapachu
Temp. zapłonu substancja niepalna
Rozpuszcz. w wodzie dobra
pH 10 % roztworu 9,0 - 10,0

 

   Na górę strony