Strona główna > Produkty > Termocarb-C

TERMOCARB-C 

środek do wytwarzania endotermicznych atmosfer
nawęglających metodą bezgeneratorową

  Termocarb-C jest mieszaniną ciekłych związków organicznych, o barwie czerwonej i nikłym zapachu, przeznaczoną do wytwarzania atmosfery bezpośrednio w retorcie pieca.
  Atmosfery z Termocarbu-C mogą być wytwarzane zarówno w piecach wgłębnych, bębnowych jak
i z komorą poziomą.
 Zasada prowadzenia procesu nawęglania, jest podobna jak ma to miejsce
przy nawęglaniu w nafcie, toluenie itp.
  Termocarb-C może być również stosowany w procesach z automatyczną regulacja potencjału węglowego (sonda tlenowa).
  
Termocarb-C służy do wzbogacania atmosfery nośnej wytwarzanej z Termocarbo-O
  Termocarb-C charakteryzuje się bardzo dużą szybkością przyrostu warstwy nawęglanej
oraz o 20-40% mniejszym zużyciem w stosunku do innych znanych środków nawęglających. Inną cechą godną podkreślenia jest względna stałość powierzchniowej zawartości węgla, przy zmiennych czasach
i głębokościach nawęglania, która mieści się w zakresie 0,8 ÷ 1,0%C.
  Nawęglanie przy użyciu Termocarbu-C zapewnia w sposób powtarzalny, otrzymanie optymalnej zawartości węgla w warstwie nawęglonej. Pozwala to na uzyskanie prawidłowej budowy warstwy dyfuzyjnej, która gwarantuje wysokie właściwości mechaniczne obrabianych cieplnie części maszyn.

Efekty ekonomiczne wynikające ze stosowania Termocarbu-C

- oszczędność energii elektrycznej i zwiększenie wydajności pieców w wyniku znacznego skrócenia
  procesu nawęglania w porównaniu do innych znanych środków,
- eliminacja energochłonnych generatorów endotermicznych,
- uzyskiwanie wysokich własności mechanicznych nawęglanych części maszyn,
- poprawa warunków bhp. 


   Na górę strony