Strona główna > Produkty > Termocarb-N

TERMOCARB-N 

środek do wytwarzania endotermicznych atmosfer
węgloazotujących metodą bezgeneratorową

   Termocarb-N jest mieszaniną ciekłych związków organicznych, o barwie zielonej, przeznaczoną do wytwarzania atmosfery bezpośrednio w retorcie pieca w procesie węgloazotowania austenitycznego (wysokotemperaturowego).
   Atmosfery z Termocarbu-N mogą być wytwarzane w piecach wgłębnych, bębnowych jak i z komorą poziomą.

  Termocarb-N może być również stosowany w procesach węgloazotowania z automatyczną regulacją potencjału węglowego (sonda tlenowa). Termocarb-N służy do wzbogacania atmosfery nośnej wytworzonej z Termocarbu-O
  Atmosfera wytworzona z Termocarbu-N charakteryzuje się odpowiednimi własnościami nawęglającymi i azotującymi, zapewniającymi uzyskanie na obrabianej stali warstwy dyfuzyjnej,
o powierzchniowym stężeniu węgla 0,7 ÷ 0,8%, azotu 0,2 ÷ 0,3%. Przy tych stężeniach otrzymuje się po zahartowaniu prawidłową strukturę, wysoką i równomierną twardość i optymalne własności użytkowe.

Efekty ekonomiczne wynikające ze stosowania Termocarbu-N

- oszczędność energii elektrycznej i zwiększenie wydajności pieców w wyniku
  znacznego skrócenia procesu węgloazotowania w porównaniu do innych 
  znanych środków,
- eliminacja energochłonnych generatorów endotermicznych,
- uzyskiwanie powtarzalnych, wysokich własności mechanicznych 
  węgloazotowanych części maszyn,
- poprawa warunków bhp.

Rozkłady stężenia węgla i azotu uzyskane przy węgloazotowaniu w atmosferze z Termocarbu-N w temp. 860°C, w czasie 4 godz, dla różnych gatunków stali: 1-10; 2-18 HGT

   Na górę strony