Strona główna > Produkty > Wodol-160
Wodol-160
Polimerowe chłodziwo hartownicze

   Wodol-160 jest nietoksyczną i niepalną wodną mieszaniną polimerów i związków nieorganicznych oraz środków antykorozyjnych i konserwujących.
   Przeznaczony jest zwłaszcza do sporządzania kąpieli hartowniczych, stosowanych przy chłodzeniu natryskowym w procesie hartowania powierzchniowego.
   Wodol-160 spełnia wszystkie wymagania techniczne i eksploatacyjne stawiane tego typu środkom. Posiada możliwość regulacji zdolności chłodzącej, która pozwala na otrzymanie niezbędnych własności mechanicznych takich jak: twardość, wytrzymałość zmęczeniowa, udarność. Nie zawiera substancji nierozpuszczalnych w kąpieli, których obecność powoduje zatykanie filtrów i sit pomp. Charakteryzuje się całkowitym brakiem oddziaływania korozyjnego na armaturę i obrabiane części oraz wysoką odpornością na zakażenie bakteryjne. Kąpiele z Wodolu-160 mogą również znaleźć zastosowanie w procesie hartowania objętościowego stali węglowych i niskostopowych. 
   Kąpiele z Wodolu-160 chłodzą z szybkością pośrednią między wodą a olejem. Jest to korzystne w przypadku gdy hartowanie w oleju nie zapewnia wystarczającej twardości lub jest uciążliwe ze względu na zagrożenie pożarowe, natomiast hartowanie w wodzie powoduje nadmierne odkształcenia i pęknięcia oraz występowanie miękkich plam. Kąpiele te mogą być stosowane również jako ośrodki chłodzące po procesie odpuszczania stali konstrukcyjnych narażonych na kruchość odpuszczania.

Eksploatacja kąpieli z Wodolu-160 oraz jej własności termokinetyczne

   Wodol-160 produkowany jest w postaci koncentratu. Przygotowanie kąpieli polega na rozcieńczeniu koncentratu wodą. Szybkość chłodzenia kąpieli zależy od jej stężenia, która maleje wraz z jego zwiększaniem. Optymalna temperatura pracy kąpieli 15 - 55 ºC. 

Krzywe szybkości chłodzenia kąpieli wodnych z dodatkiem koncentratu 
Wodol-160 i wody, próbnik wg ISO 9950

   Na górę strony