Strona główna > Produkty > Wodol-20
Wodol-20
Polimerowe chłodziwo hartownicze

  Wodol-20 jest nietoksyczną i niepalną wodną mieszaniną polimerów oraz środków antykorozyjnych i konserwujących.
   Przeznaczony jest do sporządzania kąpieli stosowanych w procesie hartowania stali wysokostopowych, w tym szybkotnących. Ze względu na małą szybkość chłodzenia w całym zakresie przemian przechłodzonego austenitu, kąpiele z Wodolu-20 mogą znaleźć zastosowanie do oziębiania stali z pominięciem przemiany martenzytycznej.
   Można je także stosować przy chłodzeniu w procesie normalizacji stali, co pozwala na uzyskanie drobniejszych płytek perlitu i podwyższonych własności mechanicznych. Kąpiele z Wodolu-20 nadają się zarówno do hartowania narzędzi i części maszyn austenityzowanych w piecach z atmosferą ochronną, jak i w piecach solnych. 

Eksploatacja kąpieli z Wodolu-20 oraz jej własności termokinetyczne

   Wodol-20 produkowany jest w postaci koncentratu. Przygotowanie kąpieli hartowniczej polega na rozcieńczeniu koncentratu wodą. Szybkość chłodzenia kąpieli zależy od jej stężenia, która maleje wraz z jego zwiększaniem. Optymalna temperatura pracy kąpieli 
20 - 50 ºC. 

Krzywe szybkości chłodzenia kąpieli wodnych z dodatkiem koncentratu Wodol-20 
i oleju wysokotemperaturowego, próbnik wg ISO 9950

   Na górę strony