Strona główna > Produkty > Wodol-70

Wodol-70

Polimerowe chłodziwo hartownicze

Wodol-70 jest nietoksyczną i niepalną wodną mieszaniną polimerów oraz środków antykorozyjnych, konserwujących i antypiennych.
   Przeznaczony jest do sporządzania kąpieli hartowniczych, stosowanych przy chłodzeniu objętościowym po nawęglaniu, węgloazotowaniu oraz ulepszaniu części maszyn ze stali konstrukcyjnych nisko i średniowęglowych.
   Wodol-70 spełnia wszystkie wymagania techniczne i eksploatacyjne stawiane tego typu środkom. Posiada możliwość regulacji zdolności chłodzącej, która pozwala na otrzymywanie niezbędnych własności mechanicznych takich jak: twardość, wytrzymałość zmęczeniowa, udarność na obrabianych cieplnie częściach maszyn i narzędziach.

Efekty wynikające ze stosowania Wodolu-70

Zastąpienie oleju hartowniczego kąpielami z Wodolu-70, pozwala na zmniejszenie kosztów produkcji oraz poprawia warunki bhp i eliminuje szkodliwe oddziaływanie na środowisko naturalne poprzez:
- eliminację mycia po hartowaniu i związaną z tym neutralizację ścieków,
- mniejszych kosztów kąpieli hartowniczej,
- całkowitego braku wydzielania się jak to jest w przypadku oleju, 
  szkodliwych dymów o działaniu rakotwórczym,
- likwidację zagrożenia pożarowego,
- poprawę własności hartowanych przedmiotów w wyniku możliwości
  optymalnego doboru szybkości chłodzenia kąpieli.

Eksploatacja kąpieli z Wodolu-70 oraz jej własności termokinetyczne

Wodol-70 produkowany jest w postaci koncentratu. Przygotowanie kąpieli hartowniczej polega na rozcieńczeniu koncentratu wodą. Szybkość chłodzenia kąpieli zależy od jej stężenia, która maleje wraz z jego zwiększaniem. Optymalna temperatura pracy kąpieli 
20 - 45 ºC. Krzywe szybkości chłodzenia kąpieli wodnych z dodatkiem koncentratu Wodol-70 i oleju, 
próbnik wg ISO 9950

   Na górę strony